Personální obsazení

Štěpánka Zemanová
vedoucí ŠJ – úvazek 50%
ostatní vedoucí kuchařka
samostatná kuchařka – úvazek 50%
odebírání špinavého nádobí (1,5 h denně)