Kroužky

Školní kroužky a jiné aktivity na ZŠ ve školním roce 2018/19

 TUREK – Více informací o turisticko – ekologickém kroužku

Název kroužku Vedoucí Den Hodina Pro koho Poznámka
Sportovní hry Pacáková středa 13,05 -14, 00 Učebna PV
Gymnastika Haková pondělí 14,00 – 15,15 1. – 6. tř. Učebna PV
Hra na flétny Pacáková úterý 14,00 – 15,00; 15,00 – 16,00 Pro začátečníky i pokročilé
Učebna 2. a 4. tř.
Hra na klavír Pacáková pondělí 13,00-14,00

Pro začátečníky i pokročilé

Učebna 2. a 4. tř.
Turisticko-ekologický Haková víkendy celodenní
  1. – 8. tř.
1 x měsíčně
Logopedický (prevence a náprava vad řeči) Pacáková středa 7, 00 – 7, 30 MŠ, Nš Učebna 2. a 4. tř.
Florbal Haková pondělí 13, 00 – 14, 00 Učebna PV
Florbal Haková čtvrtek 13, 45 – 14,45 II. st. Učebna PV
Výtvarný – tvořivé činnosti
Fischerová úterý 12, 00 – 13, 00 1. – 4. tř. Učebna 1. a 3. tř.,1x za 14 dní
Vaření Jandová  středa od 13,30
  1. – 9. tř.
Školní kuchyňka, 1x za měsíc
Příprava studentů – M Jandová denně v rámci vyučování

9. tř.

Učebna 9. tř.
Příprava studentů – Čj Fikejzová po domluvě 9. tř.
Lukostřelba Hakenová středa 14,00 – 15,00 4. – 7. tř. Učebna PV
Cvičení rodičů s dětmi Hakenová středa 15,30 – 16,30 2 – 6 let (předškoláci) Učebna PV
Žákovská knihovna Lebedová po domluvě
  1. 9. tř.
Studovna

 

 

Další školní aktivity:

1. Školní soutěže – sportovní, vzdělanostní, rekreační
2. Zájmové vzdělávání – školní družina pro žáky 1. – 5. ročníku
3. Plavecký kurz pro žáky I. stupně a MŠ
4. Branný kurz pro žáky 7. – 9. ročníku (vysoké a nízkolanové sporty, paintball, rafting, lukostřelba, apod.)
5. Sportovní, umělecké a vzdělanostní soutěže okrskového, okresního, krajského a celostátního, někdy mezinárodního formátu
6. Soutěže v praktických činnostech pro 8. – 9. ročník v oborech automechanik, opravář zemědělských strojů, kuchař, cukrář, zahradník, krejčí, řezník, truhlář, rybář, řidič, elektrikář (SŠTŘ Nový Bydžov, stř. Hlušice)
7. Kulturní akce (divadla, koncerty)
8. Průkaz cyklisty pro 4. – 5. ročník
9. Vzdělávací akce (zeměpisné videoprojekce, přednášky o plazech, dravcích, apod.)
10. Školní žákovská knihovna
11. Vánoční besídky
12. Fotografování žáků
13. Školní projekty (Den země, lidové zvyky – čarodějnice, Lucie, Sportovní den, jablkový den, týdenní kurz Aj s rodilým mluvčím apod.)
14. Veřejná vystoupení žáků (Advent, Den obce), třídní akademie, vítání občánků, apod.
15. Tvorba Individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s VPU a žáky nadané, dyslektická asistence a náprava
16. Školní exkurze a výlety
17. Slavnostní rozloučení se žáky 9. roč. na OÚ
18. Sběr starého papíru a pomerančové a citrónové kůry, UH víčka
19. Nabídka knih z nakladatelství Albatros, Fragment, MF, Svojtka
20. Charitativní akce (Sluníčkový den, hipoterapie, Fond Sidus, apod.)
21. Každoroční celoškolní výstava výtvarných prací s hudebním doprovodem a občerstvením, občas prodejní
22. Dny otevřených dveří
23. Zdravý způsob života – školní mléko, ovoce do škol
24. Rytíř věrnosti – cena ředitele školy za pravidelnou docházku do školy; Rytíř ctnosti – cena ředitele školy pro žáky s nejetičtějším chováním
25. Lyžařský kurz pro děti z MŠ a žáky 1. tř. ZŠ
26. Školní facebook, vydávání školního časopisu v elektronické i tištěné podobě
27. Vlastní školní jídelna – možnost výběru ze dvou hlavních jídel 2x týdně
28. Společné školní akce (výstup na Sněžku, návštěva Klicperova divadla, vícedenní zájezd do zahraničí, apod.)
29. Vlastní a sdružené projekty (asistent pedagoga, školní asistent, chůva, logopedická péče o děti v MŠ, personální podpora, rozšíření ICT do výuky, technika do škol)
30. Finanční podpora (proplácení jízdného dojíždějícím žákům ve výši 2 500 Kč, příspěvek pro žáky 1. tř. na pomůcky v ceně 2 000 Kč.)