Už se to fakt blíží!

Šturmujeme, šturmujeme. Kantoři sumírují konečné známky, žáci by už nejraději nic nedělali. Klasický červnový kolorit konců školních roků. A tak se na přetřes dostávají další aktivity související s tímto časovým obdobím.

Kolegyně Fischerová, Haková a Hakenová připravily se žactvem 1. a 3. třídy a s členkami gymnastického kroužku zábavnou “šou”, kde se střídaly prvky sportu, tance, zpěvu a mluveného slova ve formě dětské poezie a dramatizace pohádky. Myslím, velmi vydařený pořad, který v dopoledním čase viděli dětští diváci (MŠ a některé třídy ZŠ), odpoledne pak rodinní příslušníci – bylo plno a ohlasy byly více než hřejivé!!!

V pátek se vydala 8. – 9. třída s třídní učitelkou Mgr. D. Hakovou do Malé Skály. Kromě výšlapu do místních skal, bude součástí výletu i jízda na kánoích po místní Jizeře.

Doporučuji sledovat náš školní facebook, kde je řada akcí ve fotografiích!!!

 

Příjemné vykročení do posledního školního měsíce

Hned z počátku týdne “výletili” šesťáci. Vedeni manželi Jandovými, využili hromadné dopravy, a přes Dvůr a Trutnov se dostali do Žacléře, což bylo výchozí místo pro jejich cca 14 km výšlap na Rýchory.

V úterý došlo k hromadnému fotografování tříd, skupin a jednotlivců, které provedl p. Roman Pokorný z Nové Paky.

Týž den přišla velmi, velmi příjemná zpráva o výsledcích našich dvou reprezentantů z okresního finále matematické soutěže zvané “Pythagoriáda.” Anna Puhlovská v kategorii žáků 8. tříd obsadila v konkurenci 21 účastníků pěkné 9. místo, pouhé 2 bodíky od třetí příčky. Svoji premiéru “v repre dresu naší školy” si odbyl Pavel Pikl. V kategorii žáků 5. tříd se v konkurenci 32 účastníků stal spoluvítězem!!! Nečekané, ale o to víc potěšující. Našim borcům a pí. uč. Mgr. Jandové vyslovuji veliký dík za vzornou reprezentaci naší školy.

Páteční dopoledne bylo zasvěceno sportovním aktivitám. Žactvo 1. – 4. třídy šlo po předem značených cestách, na kterých plnilo řadu úkolů s cílem na koupališti. Žáci od 5. – 9. třídy zápolili v atletickém víceboji na hřišti FK Mostek. Na pořadu byl běh na 60 m, skok vysoký a daleký, hod kriketovým míčkem (mladší) a vrh koulí (starší). Na závěr došlo i na vytrvalostní běh v délce 600 a 800 m. Všechny dosažené výkony se bodovaly, a podle dosažených bodů vzniklo toto pořadí:

Mladší žákyně: 1. Eliška Lebedová (6.), 2. Doubravka Cicáková (5.), 3. Ella Jiráková (5).

Mladší žáci: 1. Martin Páv (6.), 2. Daniel Baudyš (5.), 3. Martin Petr (6.)

Starší žákyně: 1. Barbora Kracíková (7.), 2. Anna Puhlovská (8.), 3. Leona Mátyásová (8.)

Starší žáci: 1. Dominik Rydval (7.), 2. Petr Ikri (8.), 3. Milan Klejšmíd (7.)

Mimo soutěž dva mladší dorostenci v pořadí 1. Marek Víšek, 2. Filip Urban.

Sportovní dopoledne, které organizačně připravila pí. uč. Mgr. Haková, se povedlo, a to jak přístupem žáků, tak rozumným počasím. Poděkování patří i všem členům pedagogického sboru, kteří “šéfovali” jednotlivým disciplínám – Jandovi 60 m, míček koule, Lebeda, Fikejzová výška, Hakenová, Bartošová dálka, společně pak dálkové běhy. Pí. uč. Haková spravovala výsledkovou kancelář za spolupráce pí. uč. Fikejzové.

Snad se nám příště podaří dáti k dispozici i nějaké záběry, protože někteří kolegové žáky při jejich závodění zvěčňovali.

Fotogalerie kurzu Aj s rodilým mluvčím

Jak jsem již informoval, proběhl na naší škole, v učebně výtvarné výchovy a dějepisu, týdenní intenzivní kurz Aj s rodilým mluvčím, panem Erikem Rodgersem z Los Angeles. Dnes zveřejňuji několik momentek z výuky, z návštěvy v ZOO ve Dvoře Králové a z předávání certifikátů. Žel, nemohou být všechny, jelikož někteří žáci nemají svolení od zákonných zástupců ke zveřejnění jejich obličejů (u některých jsem si to dovolil, pokud to bylo víceméně za strany). Někteří žáci přebírající certifikát měli tu smůlu, že se v záběru objevily výše zmíněné obličeje. A pochopitelně nemohu dát k dispozici ani fotku společnou. Ach jo.

  

  

  

  

  

 

 

 

Končí květen

Dnes jen heslovitě:

a) v úterý se P. Pikl (5.) a A. Puhlovská (8.) zúčastnili ve svých kategoriích okresního finále matematické Pythagoriády

b) ve čtvrtek se v letošním školním roce sešly pracovnice královéhradecké o. p. s. PROSTOR PRO naposledy se žáky 4. a posléze 7. třídy k dlouhodobým preventivním programovým aktivitám

c) v pátek se vydali žáci 1. – 4. tř. se svými kantorkami na autobusový výlet do Prahy po některých památkách (Staroměstské náměstí, Karlův most apod.)

Několika fotografiemi vám pí. uč. Hakenová chce dokumentovat práci kroužku cvičení rodičů s předškolními dětmi, tentokrát z různých minisoutěží:

  

  

  

 

Thank you, dear teacher Erik Rodgers

Tak máme za sebou týdenní intenzivní kurz Aj s rodilým mluvčím, panem Erikem Rodgersem z Los Angeles. Kurzu se zúčastnilo 19 žáků II. stupně napříč 6. – 9. ročníkem. Každý den 6 vyučovacích hodin.  Erikovi jsme zpříjemnili pobyt (ubytován v penzionu “Za Mostem) výletem na přehradu, na Zvičinu a do ZOO Safari. Velké poděkování patří pí. Mgr. Daně Hakové, gestorce akce, a pí. Mgr. Daně Hakenové, která ji zdatně sekundovala. Foto z aktivit snad příště.

V pátek jsme také konečně naložili starý papír, který žáci, jejich rodiče či známí nasbírali. Nevíme úplně přesně kolik toho bylo, řekněme odhadem kolem 6 tun. Prostě dvě přeplněné kontejnerové Avie, z nichž ještě jedna měla za sebou plný návěs. A to ještě firma Jiroušek z České Skalice neodvezla všechno. Děkujeme všem, kteří se na sběru papíru aktivně podíleli, včetně p. školníka, který balíky vážil, uskladňoval i nakládal spolu s některými žáky. Naše poděkování patří i panu Stanislavu Rydvalovi za sponzorskou aktivitu ve firmě Mileta Hořice, odkud výše zmíněná firma odvezla přes 3,5 tuny.

 

K charitě čelem

Již sedmým rokem se naše škola spolupodílí na celostátní aktivitě nazvané Český den proti rakovině”, neboli “Kytičkový den.” Scénář aktivity je jednoduchý – zakoupením žlutého kvítku (umělého) za pouhých 20 Kč, přispívá žák, učitel, ale i jakýkoliv spoluobčan na bohulibou věc – na boj proti rakovině. Letošní rok byl zasvěcen rakovině plic. Akci organizuje ředitel školy za vydatné nápomoci pí. uč. Bc. Lenky Fikejzové, která se i přes své studijní volno uvolila a v tandemu se žákyní 8. tř. Eliškou Karlovou prodej kytiček prováděly ve středu 15. 5. 2019.

I když nám opakovaně “upláchlo” seniorské obyvatelstvo formou svého zájezdu, prodalo se 126 kytiček, což suma sumárum představuje minimálně 2 520 Kč!!! A protože mnozí vhodili do příslušné brašny i větší obnos, bude konečný výsledek ještě lepší. Všem aktivně zúčastněných velice děkujeme!!!

Potěšení, lesy, focení

Dnešní informace začínám potěšující zprávou z oblasti literární tvorby. Dost dlouho jsme se stavěli k soutěži “Zlatá tužka” odmítavě z důvodu absence žáka (ů), kteří by měli zájem o vlastní aktivní vztah k tvořivému psaní. Až letos pí. uč. Lenka Fikejzová našla cestu k žákyni 8. tř. Elišce Karlové, která svolila dát k dispozici své epické básnické vyznání s názvem “Dnešní doba”, za které obdržela čestné uznání. Jsem potěšen tímto úspěchem naší žákyně, ale také vyzdvihuji aktivitu pí. učitelky, která se zajímá o mimoškolní aktivitu žáků a umožňuje jim se prosadit i na veřejnosti. Díky oběma!!!

V deštivý čtvrteční den zavítala naše MŠ a žáci 1. – 4. roč. na tradiční akci “Den lesů” do Hájemství (dovoz a přívoz zdarma, v režii Lesů ČR). Po absolvování naučné stezky si poté naše mládež mohla vyzkoušet řadu činností spojené s lesnictvím, ekologií a ochranou přírody vůbec. Dávám k dispozici několik fotografií poskytnutých vedoucí učitelkou MŠ pí. Evou Kalfusovou. (více jich najdete na našem školním facebooku)

  

   

Závěrem snad již jenom poznámku, že došlo také k tradičnímu jarnímu fotografování žáků 1. – 5. roč. Žáci si došlé soubory fotografií donesou domů, kde si je s rodiči v klidu prohlédnou a po vzájemné dohodě je buď vrátí nebo si je ponechají a zaplatí.

Příměstský tábor 2019

Podobně jako v loňském roce obětuje několik pedagogických pracovníků svůj volný čas na organizaci a provedení příměstského tábora při ZŠ Mostek a já dávám k dispozici základní informace a podmínky:

1. PT je organizován pro žactvo 1. – 5. roč. ZŠ

2. maximální počet je stanoven na čísle 15 a přednostně budou přijímáni žáci zaměstnaných rodičů

3. termín PT je stanoven na první červencový týden, tj. po-čt 1. – 4. 7. 2019 (pá 5. 7. je státní svátek)

4. časové denní vymezení je od 8,00 – 15,00 h

5. pokud nebude určeno jinak, bude sraz ve školní budově

6. záloha na různé výdaje je stanovena na 500 Kč

7. pokud bude činnost PT v obci, bude zajištěn oběd ve ŠJ za nedotovanou cenu cca 53 Kč

Závazné přihlášky spolu se zaplacením směřujte na ředitele školy (499691209, miroslav.lebeda@email.cz)