Příprava na zápis do 1. tř. započala

Je již několikaletou tradicí, že se předškoláci před vlastním zápisem do 1. tř. seznamují s prostředím školní budovy, s některými pedagogy a také s činnostmi, se kterými se v průběhu školní docházky určitě setkají.

V právě uplynulém týdnu se jim představila jejich budoucí třídní učitelka Zuzana Pacáková, která si pro ně a pro jejich doprovod připravila několik výtvarných činností, při kterých si testovala, jak děti umí skládat a překládat papír, jak umí stříhat, lepit, prostě aktivně tvořit.

Výrobky se povedly a předpokládám, že děti a jejich maminky byly spokojeny a přijdou i příští týden, kdy pro ně paní učitelka Dana Haková připraví nějaké přírodovědné hrátky a pokusy.

Personální změny

Tento týden jsme provedli dvě akcičky. Žáci 4. a 7. třídy absolvovali svá nasmlouvaná preventivní cvičení s odborníky z o. p. s. PROSTOR PRO z Hradce Králové.

Opakovaně jsme reagovali na nabídku aktivity “Škola v pohybu“, kdy Mgr. Pleva z Vrchlabí dětem 1. a 3. roč. a našim vyučujícím Tv předvedl nové, moderní trendy ve výuce sportovní a tělesné výchovy.

Od pondělí 11. 3. 2019 dochází k několika personálním přesunům vyučujících. Studijní volno si vybírá pí. uč. Bc. Fikejzová. Výuku Čj a Aj za ni přebírá pí. uč. Poživilová, občanku ředitel školy. Na post asistentky pedagoga se místo pí. Poživilové vrací pí. uč. Špůrová. Tato výluka je odhadovaná na cca 2 měsíce.

A máme tu březen

V posledním únorovém neúplném  týdnu se žáci 4. – 9. ročníku zúčastnili již tradiční akce pořádané
o. p. s.” Planeta Země 3000″ z Náchoda. Akce proběhla v Hankově domě ve Dvoře Králové n. L.  Formou vizualizace a mluveného slova se žáci seznámili s jednou jihoasijskou zemí = “Myanmar – divoká cesta do barmské říše.”

V pátek 1. 3. 2019 se v rámci celostátní akce účastní žáci 1. tř. zdravotní aktivity nazvané “Veselé zoubky”, při které se seznamují se správnou metodikou při čištění zubů.

Protože se v poslední době množí nejrůznější spekulace ohledně vypsání konkurzu na post ředitele základní školy, uvádím jasnou a nezpochybnitelnou verzi. Ano, konkurz musí proběhnout, neboť jsem k 31. 7. 2019 na tuto pozici abdikoval, tj. této funkce jsem se dobrovolně vzdal. Další otázka, jestli budu pokračovat v pedagogické profesi, je na zodpovězení nového ředitele/ky, bude-li mít zájem reflektovat na mé služby.

Pozvánky

I když je ještě dostatek času, dovolím si dnes zaměřit se na naše předškoláky, potažmo budoucí prvňáky. Každoročně je zveme podívat se do základní školy a vyzkoušet si některé praktické činnosti. Většinou se jedná o výtvarničinu, vaření, přírodovědné pokusy a práci ve školní dílně. Tady je pozvánka s nabídkou a termíny:

Druhou pozvánkou je zápis do 1. tř., který je povinný pro děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a pro děti, které měly v minulém roce odklad školní docházky. Zde je opět letáková pozvánka:

Na závěr ještě několik fotek z naší školní a mimoškolní činnosti. Jedná se o praktickou přípravu žáků 5. tř. na slohou práci na téma “Popis pracovního postupu” a poté činnost gymnastického kroužku.

  

  

  

  

Lyžařský kurz máme úspěšně za sebou

Již podruhé za sebou jsme přijali nabídku na absolvování lyžařského kurzu organizovaného primárně pro děti z mateřské školy. My navíc dáváme příležitost i prvňákům, kteří projeví zájem. Letos jsme jezdili na svah do Nové Paky. Nebylo to špatné, ale hory jsou hory. Jediným, nicméně neovlivnitelným stínem, byla absence několika dětí a žáků z důvodu nemoci (chřipková epidemie) – více fotek, popř. videí na školním facebooku.

    

Ze zimních aktivit pár záběrů z činnosti školní družiny:

   

  

S předstihem upozorňuji na nabídku letního tábora s výukou Aj. Lektorkou je pí. Ing. Kasalová z Horní Brusnice, která na naší škole dlouhodobě vedla školní kroužek Aj ve formě divadla, který každoročně s velkým úspěchem vystupoval na přehlídce v Praze a získal řadu ocenění.  Nabídka je k dispozici na školním facebooku!!!

 

Avízo maškarního plesu pro žactvo

Tento týden probíhá lyžařský kurs pro děti MŠ a některé žáky  z 1. tř. (ti, co měli zájem). Autobus od školy odjíždí v 8,00 hod. Výuka probíhá na lyžařském svahu v Nové Pace od 9,00 do 10, 30 hod. Návrat “lyžníků” je před půl dvanáctou.

V sobotu 23. 2. 2019 v restaurantu “Za mostem” pořádá SRPŠ naší základní školy maškarní karneval s plánovaným začátkem ve 14 hod. (viz plakát).

Žáci i kolegové užívají jarních prázdnin (jsou-li zdraví), já se podělím o několik informací. V pondělí 28. 1. 2019 proběhlo okresní finále Olympiády z Čj v Trutnově. Pod vedením pí. uč. Lenky Fikejzová nás reprezentovala žákyně 8. roč, Eliška Karlová. Za soupeře měla dalších 32 účastníků ze 14 základních škol a 3 gymnázií. Takhle to vypadalo před soutěží:

A takhle po soutěži:

A výsledek? Velmi nás potěšil, 6. místo v takové konkurenci je pro nás vynikající. Vlastně 2 bodíky scházely k postupu do krajského kola a navíc byla Eliška nejen nejlepší ze škol venkovských, ale porazila i řadu reprezentantů škol dvorských a trutnovských!!! Výsledková listina prvních 15:

Že se ve škole neučíme jen nedůležité vědomosti svědčí i pár těchto fotografií, kde se žáci 4. třídy učili základům stolování. Podívejte se:

  

  

Plodnější týden

Po nástupu do školy po zimních prázdninách lze právě uplynulý týden nazvat plodnější ve smyslu dalších aktivit kromě vzdělávání.

V úterý 22. 1. 2019 jsme narychlo přijali pozvání na halový turnaj nejmladších žáků (3. – 5. tř.) ve florbalu v Hostinném. Jednalo se o okresní kolo a kromě nás přijelo ještě dalších 11 týmů. Konkurence jako hrom! Týmy byly rozděleny do tří čtyřčlenných skupin. V prvním utkání jsme přestříleli ZŠ Horní Maršov 6:4. Naše naděje se zlomily v následujícím utkání se ZŠ Poříčí, kdy jsme těsně prohráli 2:3. Pokud bychom remizovali, postupovali bychom se skupiny do dalších bojů. Ve třetím utkání ve skupině už jsme nestačili na ZŠ Úpice a po porážce 2:5 jsme odjeli domů s celkovým 9. místem. I tak jsme spokojeni. Ještě poděkování hráčům na srdnaté výkony včetně jejich trenérce pí. uč. Hakové a také dopravcům – p. D. Duchkovi, M. Čedíkovi ml. a řediteli školy.

O den později se celý druhý stupeň přesunul do Dvora Králové n. L. do Hankova domu na divadelní představení “Bílý tesák” realizovaný královéhradeckým divadlem Drak. Asi po hodině se celý ansámbl přesunul na zimní stadion, kde si cca 1,5 h zabruslil. K tomu pár fotografií z dílny pí. uč. Lenky Fikejzové:

Paní uč. Jandová uspořádala 1.školní kolo Matematické olympiády (další kola budou následovat). Úspěšnými řešiteli, kteří mají naději dostat se posléze do okresního finále a reprezentovat naši školu jsou M. Kozák ze 6. tř. a A. Puhlovská a E. Karlová, obě z 8. třídy.

Informace pro rodiče žáků 1. – 5. tř.

Vážení rodiče,

naše škola vám nabízí možnost v den jednodenních pololetních prázdnin v pátek 1. 2. 2019 umístit vaše dítě do školní družiny od 6:15 do 12:00 h.

Protože na tento den nemá žák ze zákona nárok na stravování ve školní jídelně, je třeba mu připravit svačinu včetně pití.

Přihlášku je třeba odevzdat paní vychovatelce nejpozději do pátku 25. 1. 2019.